نقش‌آفرینی اکوسیستم استارت‌آپی در حوزه‌های اولویت‌دار کشور
معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی مطرح کرد:

نقش‌آفرینی اکوسیستم استارت‌آپی در حوزه‌های اولویت‌دار کشور

مهدی الیاسی در نشست «فرصت‌های نوین کسب‌وکار در زیست‌بوم استارت‌آپی ایران» گفت: فعالین اکوسیستم استارت‌آپی و نیروی عمدتا جوان، با روحیه کارآفرینی در کشور اقدامات بزرگی در کشور صورت داده‌اند که نتایج آن در کشور ملموس است. در حال حاضر این اکوسیستم جوان و در حال رشد و نمو، به مرحله دیگری از رشد و تعالی رسیده است که می‌توان آن را مرحله دوم رشد اکوسیستم استارت‌آپی و تمرکز آن بر مسایل، مشکلات و اولویت‌های موجود در کشور دانست.

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی بیان کرد: کارآفرینی دانش‌بنیان و نوآوری در کشور ما شاید بیشتر از دو دهه  ریشه دارد. چرخه اول این عرصه در پارک‌های فناوری و مراکز رشد آغاز شد. در این راستا تلاش شد تا شرکت‌هایی حول مراکز علمی و دانشگاه‌ها شکل بگیرند. اقدامی که شاید با دو دهه تفاوت، دنیا نیز همین مسیر را پیش‌ازاین طی کرده بود.

الیاسی ادامه داد: چرخه دوم که از نظر ما چرخه مهم‌تر و کامل‌تری است، با شکل‌گیری جریان استارت‌آپی آغاز شد و نزدیک به حدود ۶ سال سابقه دارد. می‌توان گفت نقطه قوت این عرصه نیز اکوسیستمی است که بازیگران گذشته نیز در آن حل شده و یا نقش-آفرینی می‌کنند. این عرصه روح هیجانی، پرشتاب و همراه با رفتارهای جدید از نظر آداب شکل‌گیری شرکت، جذب سرمایه و غیره را در خود دارد.

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی نقطه عطف دوره جدید فعالیت استارت‌آپی کشور را مساله محور بودن آن دانست و گفت: جامعه استارت‌آپی ایران امروز خود را به‌عنوان یک عنصر موثر با قابلیت تبدیل مسایل مزمن کشور به فرصتی برای اشتغال جوانان تحصیل‌کرده و خلق ثروت ثابت کرده است و باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای موجود در کشور، بستر را برای نقش‌آفرینی اکوسیستم استارت‌آپی در حل مسایل موجود فراهم سازیم.

او ادامه داد: این اکوسیستم به‌خوبی می‌تواند در فضای حمایت کننده که هر یک از اجزای آن نقش صحیح و غیر مداخله‌گر ایفا کنند، رشد و نقش‌آفرینی کند.

الیاسی بیان کرد: با بررسی و مقایسه نقش و حوزه‌های فعالیت اکوسیستم استارت‌آپی در ایران و نقشی که این اکوسیستم در کشورهای مختلف جهان ایفا می‌کند، به این نتیجه رسیدیم که باید اکوسیستم استارت‌آپی را از حوزه فعالیت‌ها و نقش آن در اکوسیستم کسب‌وکار آن، متنوع و متمرکز بر مسایل کنیم. 

او گفت: تلاش داریم این پیام را به تمام فعالین عرصه اکوسیستم از جمله فعالان عرصه نوآوری، فعالین شتاب‌دهنده‌ها، مراکز نوآوری، صندوق‌های خطرپذیر و دیگر مراکز برسانیم. نشست امروز نیز بهانه‌ای برای شتاب این جریان است و این گفتمان‌سازی و هم‌اندیشی‌ها، ادامه خواهد داشت. چراکه در جامعه ما، مشکلات و ناکارآمدی‌هایی به چشم می‌خورد که این موارد فرصت حل مساله و ایجاد کسب‌وکار را برای اکوسیستم استارت‌آپی فراهم می‌سازد.