اجرای رویداد کارآفرینی و چالش و نوآوری در طرح جویشگر بومی

اجرای رویداد کارآفرینی و چالش و نوآوری در طرح جویشگر بومی

در سی‌وچهارمین نشست شورای راهبری جویشگر بومی، بر لزوم اجرای رویداد کارآفرینی و چالش و نوآوری در طرح جویشگر بومی تأکید شد.

 موضوع سی‌وچهارمین نشست شورای راهبری جویشگر بومی که با حضور اعضای این شورا در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران ) برگزار شد، به «بررسی وضعیت قرارداد پروژه‌های مصوب طرح جویشگر بومی، بررسی مجدد نظام اجرایی و پایش پیشنهادی برای طرح جویشگر، بحث و بررسی درباره مدل نظارت بر پروژه‌های طرح» اختصاص داشت.
در این نشست، علیرضا یاری مجری طرح جویشگر بومی به‌ ارائه توضیح درباره وضعیت قراردادی پروژه‌های مصوب طرح پرداخت و علت تأخیر در عقد قراردادهای یادشده توسط اعضای حاضر در نشست موردبررسی و تحلیل قرار گرفت که سرانجام سیاست‌های طرح در این زمینه تعیین و به مدیر طرح ابلاغ شد.
مجری طرح جویشگر بومی، دلایل مهم تأخیر در عقد قراردادها را نهایی سازی شرح خدمات، اعمال سیاست‌های درخواستی از سوی شورا و پژوهشگاه، تعیین سطح خدمات موردقبول در خدمات و تعیین شاخص‌های ارزیابی برشمرد.
در ادامه این نشست، دبیر شورای راهبری جویشگر بومی آیین‌نامه اجرا و پایش طرح جویشگر را ارائه کرد و موارد اصلاحی که توسط اعضا پیشنهاد شده بود، موردبررسی قرار گرفت که مقرر شد دیدگاه اعضا نسبت به نسخه اصلاح‌شده، جمع‌بندی و در قالب نسخه نهایی در شورا مصوب شود.
در بخش پایانی این نشست، موضوع نظارت بر پروژه‌های طرح مطرح شد که توسط اعضای شورای راهبری موردبررسی قرار گرفت و مقرر شد با آیین‌نامه یادشده هماهنگ و فرآیند نظارت متعاقباً در شورای راهبری طرح بررسی و نهایی شود.
علاقه‌مندان برای دسترسی به اطلاعات مربوط به طرح جویشگر بومی، می‌توانند به پایگاه اینترنتی این طرح به نشانی «www.didras.ir»مراجعه کنند.