راهبرد خروج (Exit Strategy)

راهبرد خروج روشی است که سرمایه‌گذار مخاطره پذیر یا مالک بنگاه برای خروج سرمایه‌گذاری خود از یک شرکت یا کسب‌وکار در صورت شکست یا ایجاد مشکلات قابل‌توجه برای آن اتخاذ می‌کند.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)