شخصیت کارآفرینانه (Entrepreneurial Personality)

معادل انگلیسی: Entrepreneurial Personality 
توضیح: به مجموعه‌ای از خصوصیات شخصیتی گفته می‌شود که در بین اغلب کارآفرینان مشترک است. این خصوصیات شامل اعتمادبه‌نفس، داشتن مرکز کنترل درونی، استقلال‌طلبی، توفیق طلبی، تمایل به ریسک‌پذیری منطقی و ... است.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)