کانال بازاریابی مستقیم (Direct Marketing Channel)

معادل انگلیسی: Direct Marketing Channel
توضیح: کانال توزیعی است که در آن هیچ سطح واسطه‌ای وجود ندارد.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)