نفوذ در بازار (Market Penetration)

معادل انگلیسی: Market Penetration
توضیح: نوعی از استراتژی به‌منظور افزایش فروش محصولات موجود شرکت به مشتریان فعلی، مشتریان رقبا و کسانی که مشتری شرکت نیستند، به کار برده می‌شود.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)