کشش بازار - ظرفیت بازار - توان بالقوه‌ی بازار (Market Potential)

معادل انگلیسی: Market Potential
توضیح: حدی که در صورت این‌که مخارج بازاریابی (در یک محیط مفرح بازاریابی) به بی‌نهایت برسد، تقاضای بازار در آن حد خواهد بود. توان بالقوه بازار، برای بسیاری از محصولات،هنگام رونق، نسبت به دوران رکود بیشتر است.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)