تقسیم بازار (Market Segmentation)

معادل انگلیسی: Market Segmentation
توضیح: تقسیم بازار به بخش‌های متعدد برحسب عوامل مختلف مانند عوامل جغرافیایی قیمت، نحوه تحویل کالا، ویژگی‌های مشتری و غیره. تقسیم شرایط به‌منظور تحمیل شرایط به خریدار یا فروشنده است.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)