غربال‌گری (Screening)

معادل انگلیسی: Screening
توضیح: در لغت به معنای بررسی، جداسازی و گزینش است؛ و در کسب‌وکار به معنی مرور و بررسی اولیه طرح مالی برای تعیین اینکه کدام طرح برای سرمایه‌گذاری شایسته‌تر و مناسب‌تر است و ارزش بیشتر برای سرمایه‌گذاری دارد.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)