جایگاه محصول (Product Positiong)

معادل انگلیسی: Product Positiong
توضیح: تلقی و برداشت مصرف‌کنندگان از یک کالا برحسب صفات مهم آن است. جایگاهی که کالاهای یک شرکت در مقایسه با کالاهای رقبا در اذهان مصرف‌کنندگان پیدا کرده است. 
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)