ارائه راه‌کارهای مناسب برای صادرات محصولات فناورانه
در نشست رؤسای پارک‌های علم و فناوری صورت می‌گیرد

ارائه راه‌کارهای مناسب برای صادرات محصولات فناورانه

بیست و پنجمین نشست رؤسای پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور، ۱۷ خردادماه امسال با حضور جمعی از مسئولان وزارت علوم در سالن شهدای جهاد علمی این وزارتخانه برگزار می‌شود.

نحوه انتقال فناوری و تعاملات بین‌المللی پارک‌های علم و فناوری و نحوه برندسازی شرکت‌های مستقر در این پارک‌ها از اهداف برگزاری این نشست عنوان‌شده است.

بر اساس اعلام سایت وزارت علوم، شرکت‌کنندگان در این نشست، با بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای مناسب برای تعاملات بین‌المللی و صادرات محصولات فناورانه، در خصوص تحلیل چالش‌های پیش روی پارک‌های علم و فناوری، به ارائه راهکارهای عملیاتی خواهند پرداخت.