بازاریابی ایمیلی (Email Marketing)

معادل انگلیسی: Email Marketing
توضیح: نوعی از بازاریابی که به‌طور مستقیم یک پیام تجاری را از طریق ایمیل برای گروهی از مردم ارسال می‌کنند.
به معنای عام آن، هر ایمیل فرستاده‌شده به یک مشتری بالقوه یا فعلی می‌تواند به‌عنوان بازاریابی ایمیلی در نظر گرفته شود.
این نوع از بازاریابی معمولاً شامل استفاده از ایمیل برای ارسال تبلیغات، درخواست کسب‌وکار، فروش و یا درخواست کمک‌های مالی است که به‌منظور ایجاد وفاداری، اعتماد و یا آگاهی برند استفاده می‌شود.
(منبع: encyclopedia.thefreedictionary.com)