تبلیغات آنلاین - تبلیغات اینترنتی (Online Advertising - Internet Advertising)

معادل انگلیسی: Online Advertising /Internet Advertising
توضیح: بازاریابی آنلاین که بازاریابی اینترنتی هم نامیده می‌شود، استفاده از اینترنت برای رساندن پیام‌های تبلیغاتی به مصرف‌کنندگان است. این نوع از تبلیغات شامل بازاریابی ایمیلی، بازاریابی موتورهای جستجو، بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، بسیاری از انواع تبلیغات نمایشی (ازجمله تبلیغات بنر وب‌سایت‌ها) و تبلیغات موبایلی است.
(منبع: encyclopedia.thefreedictionary.com)