ارزش پیشنهادی (Value Proposition)

ارزش پیشنهادی توصیفگر مزایایی است که مشتریان می‌توانند از محصولات و خدماتتان انتظار داشته باشند؛ ازجمله مزایایی چون: تازگی، عملکرد، سفارشی‌سازی، انجام کامل کار، طراحی، برند، قیمت، کاهش هزینه، کاهش ریسک، قابلیت دسترسی و قابلیت استفاده (راحتی محصول.) ارزش پیشنهادی پاسخ به این سؤال ساده است:
۱- مشتریان چرا باید این محصول را بخرند؟
۲- چرا مشتریان باید از شما این محصول را بخرند؟
(منبع : ۱-کتاب خلق مدل کسب‌وکار ۲- کتاب طراحی ارزش پیشنهادی از الکساندر استروالدر)