مدیریت زمان (Time Management)

معادل انگلیسی: Time Management
توضیح: مهارتی است که از طریق آن زمان را به‌صورت اصولی و بر اساس اولویت و اهمیت کارها به فعالیت‌های موردنظر خود تخصیص می‌دهند.
(منبع: www.businessdictionary.com)