برندسازی (Branding)

معادل انگلیسی: Branding
توضیح: فرآیند تصویرسازی و ایجاد یک نام منحصربه‌فرد برای یک محصول در ذهن مصرف‌کنندگان است که به‌طور عمده با کمک شرکت‌های تبلیغاتی با یک تم جذاب عنوان می‌شود.
هدف از برندسازی ایجاد یک حضور قابل‌توجه و متفاوت در بازار است که مشتریان وفادار را جذب کرده و حفظ کند.
(منبع: www.businessdictionary.com)