تصویر ذهنی از نام تجاری (Brand Image)

معادل انگلیسی: Brand Image
توضیح: مجموعه باورهایی است که مصرف‌کنندگان درباره یک مارک تجاری خاص دارند.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)