آگاهی از نام تجاری (Brand Awareness)

معادل انگلیسی: Brand Awareness
توضیح: درجهٔ آگاهی و شناخت مصرف‌کنندگان در بازار از یک نام تجاری و یا ویژگی‌های خاص آن است.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)