مشتری‌یابی (Prospecting)

معادل انگلیسی: Prospecting
توضیح: نمرحله‌ای از فرآیند فروش کالا است که در آن فروشنده، مشتریان بالقوه واجد شرایط را شناسائی می‌کند.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)