شبکه فرشتگان کسب‌وکار (Network of Business Angels)

معادل انگلیسی: Network of Business Angels
توضیح: شبکه‌های یاری‌رسانان کسب‌وکار که همسازی و جورسازی عرضه و تقاضای سرمایه را تسهیل می‌کنند. خدمات آن‌ها می‌تواند شامل جفت و جور کردن معامله، آموزش افراد و آماده‌سازی سرمایه باشد.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)