فرصت بازاریابی (Marketing Opportunity)

معادل انگلیسی: Marketing Opportunity
توضیح: عبارت است از نیازهای خریدار که شرکت می‌تواند در آن حوزه اقداماتی سودآور انجام دهد. فرصت‌ها را می‌توان برحسب «جذابیت» و «احتمال موفقیت» طبقه‌بندی کرد.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)