بازاریابی (Marketing)

معادل انگلیسی: Marketing
توضیح: فعالیتی است که موسسه، شرکت یا سازمان برای یافتن و حفظ بازار محصولات خود و برای حصول اطمینان از رسیدن محصولات شرکت به بازارهای مختلف صورت می‌گیرد.
به‌عبارت‌دیگر، بازاریابی فرآیندی است که طی آن،تدبیر اولیه، قیمت‌گذاری، ترویج و توزیع ایده یا کالا یا خدمات، طرح‌ریزی‌شده و به اجرا درمی‌آید تا دستاورد آن،اهداف فردی و سازمانی را محقق سازد.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)