بانک اطلاعاتی و استارت‌آپ علوم انسانی راه‌اندازی می‌شود
معاون پژوهشی وزارت علوم:

بانک اطلاعاتی و استارت‌آپ علوم انسانی راه‌اندازی می‌شود

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: بانک اطلاعاتی علوم انسانی متشکل از اطلاعات مربوط به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های این حوزه توسط شورای پژوهش و فناوری علوم انسانی تشکیل می‌شود.
وحید احمدی گفت: تمامی اطلاعات آموزشی و پژوهشی مربوط به حوزه علوم انسانی در بانک اطلاعاتی علوم انسانی قرار داده می‌شود تا بر اساس آن در تمام نقاط کشور به این بانک دسترسی وجود داشته باشد.
وی با اشاره به انتخاب اعضای کمیته‌های تخصصی شورای پژوهش و فناوری علوم انسانی اضافه کرد: به‌زودی احکام این اعضا صادر می‌شود و کمیته‌ها تشکیل خواهد شد.
معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: تمامی فعالیت‌های شورای پژوهش و فناوری توسط این کمیته‌ها برنامه‌ریزی و دنبال خواهد شد.
احمدی گفت: در این شورا سه کمیته سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر، کاربرد و توسعه فناوری در علوم انسانی و هنر و امور حمایتی و پشتیبانی پژوهشی علوم انسانی و هنر تشکیل می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های فعال در حوزه علوم انسانی باید برنامه‌ریزی کنند تا استارت‌آپ‌های مرتبط با این حوزه برای جوانان فعال در این زمینه راه‌اندازی شود.
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: با راه‌اندازی استارت‌آپ‌های علوم انسانی فضای ارائه ایده‌های کسب‌وکار و فضای کارآفرینی و خلاقیت نیز در کشور فراهم خواهد شد.