غربال کردن ایده‌ها (Idea Screening)

معادل انگلیسی: Idea Screening
توضیح: ارزیابی ایده‌ها و استخراج ایده‌های مناسب و خوب.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)
فرایندی است که برای ارزیابی ایده محصولات نوآورانه، استراتژی‌ها و روندهای بازاریابی استفاده می‌شود. معیارهای غربالگری ایده برای تعیین سازگاری با اهداف کلی کسب‌وکار استفاده می‌شود و این‌که آیا این ایده بازگشت بادوامی در سرمایه‌گذاری دارد یا خیر.
(منبع: www.businessdictionary.com)