رشد (Growth)

معادل انگلیسی: Growth
توضیح: به معنی ارتقاء، توسعه و گسترش وضعیت عمومی افراد و یا شرایط کسب‌وکار از طریق تمرکز بر کارکرد و محصول اصلی است.
۱) در اقتصاد: فرآیند پیوستهٔ افزایش ظرفیت تولیدی و افزایش درآمد ملی کشور، رشد در سطح یک شرکت یا بنگاه به معنای بالا رفتن میزان فعالیت‌های اقتصادی و دادوستدهای آن است.
۲) در روان‌شناسی: نمو جسمی و تحول عقلی و احساسی فرد را گویند.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)