تمایل به ریسک و مخاطره (Risk Taking Propensity)

معادل انگلیسی: Risk Taking Propensity
توضیح: یعنی پذیرش مخاطره‌های منطقی که می‌توانند از طریق تلاش‌های شخصی مهار شوند. ازآنجایی‌که کارآفرینان نیاز به موفقیت بالایی دارند، به‌طور حساب‌شده ریسک می‌کنند و مخاطره‌های معقول را می‌پذیرند. می‌توان گفت که کارآفرینان، افراد میانه‌رویی هستند.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)