کسب‌وکار مجازی - کسب‌وکار اینترنتی (eBusiness)

معادل انگلیسی: E-Business
توضیح: این نوع کسب‌وکار، با پیدایش کامپیوتر، اینترنت و توسعه جامعه خدماتی به‌عنوان یکی از سریع‌ترین کسب‌وکارها ازنظر تعداد، سود و حجم در عرصه تجارت جهانی مطرح‌شده است.
عبارت E-Business به مجموعه فعالیت‌های مربوط به کسب‌وکار ازجمله مباحث بازاریابی، مالی، خریدوفروش، ارتباط با مشتریان، خدمات پس از فروش، همکاری با سرمایه‌گذاران و ... که از طریق شبکه اینترنت انجام می‌گیرد، اطلاق می‌شود.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)