مصرف‌کننده (Consumer)

معادل انگلیسی: Consumer
توضیح: هر شخصی که کالاها و خدمات را به مصرف می‌رساند.
(منبع: کتاب فرهنگ کارآفرینی و اشتغال)
خریدار کالاها و خدمات از خرده‌فروشی‌ها را مصرف‌کننده گویند.
(منبع: www.businessdictionary.com)