مزیت رقابتی (Competitive Advantage)

معادل انگلیسی: Competitive Advantage
توضیح: عواملی که موجب برتری یک شرکت نسبت به رقیبان خود در بازار می‌شود. در میان شرکت‌هایی که محصولات مشابهی را به بازار عرضه می‌کنند، برخی ممکن است با تبلیغات خلاق و ماندگار، طراحی بسته‌بندی نو یا روش‌های بهتر توزیع، برتری رقابتی برای خود ایجاد کند.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)