مهارت‌های ارتباطی (Communication Skills)

معادل انگلیسی: Communication Skills
توضیح: مهارت‌هایی که به برقراری ارتباط با افراد دیگر (در یک گروه، جلسه یا در یک مصاحبه با دیگران و یا مشتریان) کمک می‌کند و موجب تسهیل رابطه و پیوند مطلوب طرفین می‌شود.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)