ارتباطات (Communication)

معادل انگلیسی: Communication
توضیح: ارتباط را می‌توان جریانی دانست که طی آن، دو نفر یا بیشتر به تبادل افکار، نظرات، احساسات و عقاید خود می‌پردازند و از طریق به کار بردن پیام‌هایی که معنایش برای کلیه آن‌ها یکسان است، به انجام این امر مبادرت می‌ورزند؛ به‌عبارت‌دیگر، ارتباط عبارت است از فن انتقال اطلاعات، افکار و رفتارهای انسانی از یک شخص به شخص دیگر (مثل لبخند، نامه، صحبت و ...).
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)