سرمایه (Capital)

معادل انگلیسی: Capital
توضیح: به آن دسته از عوامل اعم از فیزیکی (ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی) و انسانی (تجربه، مهارت و تخصص) که در کمیت و کیفیت تولید مؤثر است، گفته می‌شود.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)