دید یا نگاه کسب‌وکارانه (Business Mind)

معادل انگلیسی: Business Mind
توضیح: حساس شدن نسبت به محیط اطراف خود برای بررسی زمینه‌های انواع کسب‌وکار و ارزیابی این‌که مردم چگونه پول در می‌آورند. 
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)