سرمایه‌گذار حامی - سرمایه‌گذار فرشته (Angel Investor)

فردی که سرمایه یک یا چند شرکت نوپا را فراهم می‌کند. برخلاف یک شریک، سرمایه‌گذار حامی به‌ندرت در مدیریت دخالت می‌کند. معمولاً سرمایه‌گذاران حامی، ارزش‌افزوده را از طریق ارتباطات و تخصص‌هایشان بالا می‌برند. 
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)