تحمل ابهام (Ambiguity Tolerance)

معادل انگلیسی:  Ambiguity Tolerance
توضیح: به معنی قدرت مقابله با ابهامات و ناپایداری‌های دنیای کسب‌وکار است. تغییرات پیوسته‌ای که باعث ابهام و تنش در یک فعالیت اقتصادی می‌شود، کارآفرینان را با نوعی عدم موفقیت (عدم قطعیت) روبرو می‌سازد که درنتیجه شکست‌ها و شگفتی‌ها اجتناب‌ناپذیرند: فقدان سازمان‌دهی، ساختار و نظم، شیوه‌ای از زندگی است. چالش با بی‌ثباتی و هیجان ناشی از ابهام‌ها که امنیت شغلی را برای کارآفرینان اغلب بی‌معنا می‌کند، مایه رشد آنان را نیز فراهم می‌کند. 
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)