برگزاری اولین دوره آموزشی «طرح توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار» (تکاپو)

دومین دوره آموزشی طرح توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار (تکاپو)، زیر نظر معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی، امروز ۸ خرداد سال جاری به مدت  ۵ روز در محل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
هدف از برگزاری این دوره آموزشی، تبیین و تشریح الزامات اجرایی طرح تکاپو و تربیت نیروهای انسانی متخصص برای اجرای این طرح در استان‌های هدف طرح تکاپو است. در این دوره آموزشی، از ۲۰ استان کشور، متخصصینی که قبلاً مصاحبه و پذیرفته‌شده‌اند؛ حضور به هم رسانده و طی مدت دوره آموزشی، با روش‌های اجرایی این طرح که منجر به توسعه و تثبیت اشتغال در استان‌ها می‌شود، آشنا خواهند شد.شناسایی زمینه‌ها و مزیت‌های کسب‌وکار هر استان، شناسایی و اولویت‌بندی رسته کسب‌وکارها و انجام مطالعات دینامیک اشتغال استان و سپس نحوه اجرای طرح تکاپو در هر استان و دیگر سرفصل‌های تخصصی، ازجمله آموزش‌های تخصصی ارائه‌شده در این دوره آموزشی است.با اجرای طرح تکاپو در استان‌های کشور، انتظار می‌رود زمینه ایجاد و تثبیت بیش از پانصد هزار فرصت شغلی در چشم‌انداز آتی این طرح محقق گردد.