نصر پیشنهاد تشکیل ستاد تدابیر ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات را داد

نصر پیشنهاد تشکیل ستاد تدابیر ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات را داد

سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای ایران تشکیل ستادی تحت عنوان تدابیر ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به وزیر ارتباطات پیشنهاد داد.

 در نامه‌ای که از سوی رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته‌شده پیشنهاد شده به‌منظور ساماندهی بازار ستادی تحت عنوان «ستاد تدابیر ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات» با حضور نمایندگانی از وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک، دادستانی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سایر مراجع ذی‌ربط با ریاست وزیر ارتباطات با اختیارات ویژه برای مدیریت کاهش آسیب‌ها تشکیل شود.

هدف از تشکیل این ستاد نیز در این نامه تدوین و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جهت تامین نیازهای تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تامین و تنظیم بازار ذکرشده است.

در ابتدای این نامه آمده است که متاسفانه ناهماهنگی‌ بین دستگاه‌های اجرایی، تلاش‌هایی را که سبب جلوگیری از آسیب‌های احتمالی می‌شود را ناکام گذاشته و توان ملی بخش خصوصی و دولتی را در اصطکاک بین دستگاهی هرز می‌دهد.