ایجاد کسب‌وکارهای دیجیتالی به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی افزوده شد
برای سال۹۷؛

ایجاد کسب‌وکارهای دیجیتالی به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی افزوده شد

پروژه‌ها و برنامه‌های اجرایی سال ۱۳۹۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب پروژه‌های استمرار یافته و نیز پروژه‌های جدید اعلام شد.

بر این اساس این وزارتخانه از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مکلف به اجرای ۷ پروژه استمرار یافته اقتصاد مقاومتی و یک پروژه جدید در این حوزه تا پایان سال ۹۷ شده است.

در برنامه‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استمرار یافته در سال ۹۷، پروژه مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن (GNAF) به شرکت ملی پست ایران و حسین نعمتی معاون وزیر ارتباطات سپرده شده است.

برنامه اجرایی ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمرکز بر ایجاد مناطق آزاد از دیگر برنامه‌های استمرار یافته اقتصاد مقاومتی برای سال ۹۷ است که اجرای آن به نصراله جهانگرد معاون فناوری وزیر ارتباطات واگذار شده است.

برنامه اجرایی فراهم کردن امکان دسترسی خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با حداقل سرعت دسترسی ۲۰ مگابیت بر ثانیه با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی نیز که در سال ۹۶ نیز تعریف شده بود با نظارت حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان رگولاتوری پیگیری خواهد شد.

از سوی دیگر برنامه اجرایی افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به ۲۰ ترابیت بر ثانیه با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی از دیگر برنامه‌های استمرار یافته در سال ۹۷ است که باید توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل این شرکت پیگیری شود.

برنامه اجرایی ساخت ماهواره بومی مخابراتی و سنجش‌ازدور و تامین ماهواره‌های ملی مخابراتی و سنجش‌ازدور و حمایت از ارایه داده‌های فضایی به شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در پروژه‌های اقتصاد دانش‌بنیان آمده و مسئولیت آن بر عهده مرتضی براری رییس سازمان فضایی ایران است.

برنامه اجرایی ارایه ۱۰۰ درصد خدمات دولت به‌صورت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با استفاده از ظرفیت سازمان توسعه‌ای دستگاه‌های تابعه خود با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی از دیگر پروژه‌های استمراریافته اقتصاد مقاومتی است که با مسئولیت رسول سرائیان معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه پیدا می‌کند.

برنامه اجرایی رصد، پژوهش و ارتقا فناوری‌های نوین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به محمد خوانساری رییس مرکز تحقیقات مخابرات ایران سپرده شده است.

این درحالی است که در سال جاری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یک پروژه جدید را نیز به وظایف وزارت ارتباطات در سال جاری افزوده است.

بر این اساس پروژه حمایت از توسعه محتوای بومی و ایجاد کسب‌وکارهای دیجیتالی بر بستر شبکه ملی اطلاعات باید توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران پیگیری شود.