فرآیندهای مافیاپروری مانع اصلی توسعه دولت الکترونیک
انتقاد جهرمی از دست‌های پشت پرده؛

فرآیندهای مافیاپروری مانع اصلی توسعه دولت الکترونیک

«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از دست‌هایی که نمی‌گذارند دولت الکترونیکی پیش رود انتقاد کرده و گفت: دولت الکترونیکی پایان فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا است.

او در توییتی نوشت: دولت الکترونیکی هم‌معنا با مکانیزاسیون امورات داخلی سازمان‌ها یا ایجاد یک وب‌سایت اطلاع‌رسانی یا احداث مرکز داده و خرید تجهیزات گران‌قیمت سخت‌افزاری برای دستگاه‌ها (که خود فسادی دیگر به‌حساب می‌آید) نیست. اتصال فرآیندهای بین دستگاهی و امکان نظارت دستگاه‌ها بر یکدیگر مطلوب نظر است.

جهرمی همچنین با هشتگ #گزارش_به_مردم اعلام آمادگی کرده که «اگر سیمای ملی وقت کافی دهد، به تشریح این فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم، چگونه دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الکترونیکی آن‌گونه که باید پیش نمی‌رود.»