fa-IR
کارگاه آموزشی «نحوه ارایه و کار تیمی» در بندرعباس برگزار شد

کارگاه آموزشی «نحوه ارایه و کار تیمی» در بندرعباس برگزار شد

کارگاه نحوه ارایه و کار تیمی پنج‌شنبه ۲۵ مردادماه ۱۳۹۷ با همکاری مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌و‌کارهای نوپا واحد هرمزگان در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد.

«کتایون سپهری» مدیر شتاب‌دهنده منش و مشاور حوزه کارآفرینی نوپا ابتدا ابعاد شخصیتی را بیان کرد و گفت: افراد به دو دسته درون‌گرا و برونگرا تقسیم می‌شوند و در ادامه ویژگی‌های این افراد و اصول حاکم بر مدل‌های ذهنی را شرح داد.

او سپس از افراد حاضر در کارگاه خواست که تست شخصیت شناسی MBTI را پر کنند و با توجه به پاسخ‌ها، حاضرین اطلاعات کاملی را در مورد نوع شخصیت خود به دست آوردند که می‌تواند در تصمیم‌گیری شغلی و انتخاب مسیر درست به آن‌ها کمک کند. سپهری همچنین عنوان کرد که قبل از تشکیل تیم و همکاری با افراد دیگر، با شخصیت‌های متفاوت، مهم‌ترین کار شناخت شخصیت خودمان و سپس شناخت شخصیت افراد و انتخاب شیوه تعامل با آن‌ها است.

او همچنین خلق‌و‌خو و طبع افراد را به چهار گروه: سنت‌گرا، تجربه‌گرا، آرمان‌گرا و مفهوم‌پرداز تقسیم و خصوصیات هر یک از این گروه‌ها را به‌طور جداگانه توضیح داد.

کتایون سپهری در ادامه افزود: هر کس درک خود را از یک موضوع از جایی که ایستاده است توصیف می‌کند و همین موضوع را می‌توان علت ریشه‌ای بسیاری از اختلاف نظرها دانست. او سپس ابعاد شخصیت که شامل قضاوت‌گر، دریافت‌گرا، درون‌گرا، برونگرا، قضاوت‌گر، دریافت‌گرا، احساسی، متفکر، حسی و شهودی می‌شود را نام برد و به توضیح هر یک از آن‌ها پرداخت.

او همچنین از اصول حاکم بر مدل‌های ذهنی سخن گفت و افزود: همه در سازمان باید به دنبال این باشند که سایرین را یاری دهند تا این مدل ذهنی مطلوب ساخته شود و نباید از ساخت مدل ذهنی این انتظار را داشته باشیم که همه بعد از اتمام یک جلسه به توافق برسند بلکه باید به دنبال این باشیم تمام افراد مدل ذهنی خود را بیان کنند و در نزد ما عزیز و محترم باشند، ما قبول کنیم که به‌هرحال هسته‌هایی از حقیقت نزد هر کس هست و به همین دلیل شایسته احترام است.

اگر توافقی بین ما حاصل نشد باید بگوییم به این دلیل من با شما همراه و هم‌جهت نیستم. این راه خیلی بهتر از آن است که بخواهیم دیگران را با اکراه و اجبار با خودمان همراه کنیم و هیچ‌چیز تلخ‌تر از آن نیست که کسی خود را محق بداند ولی شانس آن را نداشته باشد که نظر خود را بیان کند.

فرایند فراگیری فرایندی باز است که همه احساس کنند می‌توانند حرف خود را بزنند و این شانس را داشته باشند که اندیشه‌های آن‌ها عملی شود و هر کس می‌تواند در طی این فرایند تام و تمام به فعالیت بپردازند. او در پایان از افراد شرکت‌کننده در کارگاه خواست مدل ذهنی خود را ارایه دهند.