قائم‌مقام وزیر کار: جامعه نسبت به کارآفرینان مسئول است

قائم‌مقام وزیر کار: جامعه نسبت به کارآفرینان مسئول است

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، "محمدتقی حسینی" جامعه را نسبت به کارآفرینی که جان و مال خود را در عرصه تولید می‌گذارد، مسوول دانست و از بی‌توجهی نهادها به تولیدکنندگان و کارآفرین‌های کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: اگر به تولید و تولیدکننده توجه نشود و قدر تلاش او در جامعه شناخته نشود نه تنهارشد اقتصادی پیش نخواهد آمد، بلکه انسانیت و اخلاق نیز در جامعه رو به نزول می‌رود.

قائم‌مقام وزیر کار با تاکید بر تکلیف مقام‌رهبری برای استفاده از تولید داخلی در همه‌ی  نهادهای دولتی گفت: علاوه بر تکلیف دولت، مردم نیز باید برای خرید محصول داخلی رغبت داشته باشند.
از نگاه او «کیفیت» مهم‌ترین بخش تولید است که باید مورد توجه همه تولیدکنندگان باشد تا بتوانند بازار را به‌دست آورند. به اعتقاد حسینی اگر این توان در بخش تولید قوی شود به سادگی می‌توان جلوی واردات بی‌رویه محصولات خارجی را گرفت.

در پایان دهمین جشنواره تقدیر از کارآفرینان برتر استان قم از حمیدرضا محمدی نیز به عنوان کارآفرین برتر استان با ایجاد اشتغال برای 300 نفر تقدیر شد.