fa-IR
طرح‌های فناورانه مناطق محروم حمایت می‌شوند
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی:

طرح‌های فناورانه مناطق محروم حمایت می‌شوند

«دکتر بهزاد سلطانی» اظهار کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی از طرح‌های مناطق محروم و کمتر برخوردار حمایت ویژه‌ای خواهد داشت تا آن‌ها بتوانند پروژه‌های دانش‌بنیان خود را به مرحله تجاری‌سازی برسانند.

او با بیان اینکه تعریف وزارت کشور از مناطق محروم را مبنای کار خود قرار داده‌ایم، خاطرنشان کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی ارزیابی طرح‌هایی که در مناطق محروم هستند را در اولویت قرار خواهد داد و نسبت به طرح‌هایی که در سایر استان‌ها هستند سخت‌گیری‌ ندارد. به‌عنوان‌مثال شاید طرحی که در مناطق محروم به تصویب برسد در تهران و سایر استان‌ها تایید و موردحمایت قرار نگیرد.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی عنوان کرد: شرکت‌هایی که در مناطق محروم هستند باید بیش‌از هفتاد درصد فعالیتشان در همین مناطق انجام بگیرد؛  اگر شرکتی فقط در منطقه محروم به ثبت برسد و مابقی فعالیت‌هایشان را در تهران و استان‌ها انجام دهند نمی‌توانند از تسهیلات طرح‌های فناورانه مناطق محروم برخوردار شوند.

به گفته سلطانی، تسهیلاتی که در اختیار طرح‌های استان‌ها بعد از ارزیابی قرار می‌گیرد با بازده ۱۱ درصد است ولی برای مناطق محروم ۹ درصد خواهد بود.

او با اشاره به مواردی که صندوق نوآوری و شکوفایی از طرح‌های مناطق محروم حمایت کرده است گفت: تاکنون دو طرح از مناطق لرستان و سیستان و بلوچستان از سوی صندوق موردحمایت قرار گرفته است؛ بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان در مناطق محروم از شرایط حمایتی صندوق نوآوری مطلع نیستند.

سلطانی با بیان اینکه همچنین دو مورد خاص در این حوزه داشتیم گفت: بعد از زلزله کرمانشاه که از موارد خاص بود و جزو شرایط ویژه مناطق محروم محسوب می‌شد، ۲ طرح فناورانه را حمایت کرده‌ایم تا بتوانند محصول قابل ورود به بازار را به تولید برسانند.