راه‌اندازی پارک علم و فناوری در دانشگاه شهید بهشتی

راه‌اندازی پارک علم و فناوری در دانشگاه شهید بهشتی

رییس دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه مأموریت دانشگاه شهید بهشتی نوآوری است گفت: به‌زودی پارک علم و فناوری در این دانشگاه راه‌اندازی می‌شود.

محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه شهید بهشتی در خصوص «اقتصاد مقاومتی» اظهار داشت: رکن اصلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان است. دانشگاه شهید بهشتی برنامه‌های جدی برای این موضوع در نظر دارد.

طهرانچی با اشاره به اینکه محور اصلی اقتصاد دانش‌بنیان، نوآوری است افزود: در دانشگاه شهید بهشتی در حوزه آموزش و ‍پژوهش روی مرکز نوآوری تأکیدداریم. همچنین پارک علم و فناوری دانشگاه به‌زودی تأسیس می‌شود، درواقع مأموریت این دانشگاه نوآوری است.

رییس دانشگاه شهید بهشتی  در خصوص کارآفرینی و اشتغال‌زایی عنوان کرد: از سال گذشته  مقدمات مرکز نوآوری را شروع کردیم  که در این مرکز دانشجویان رشته‌های متنوعی ازجمله کامپیوتر و شهروندی به فعالیت می‌پردازند و می‌توان گفت روح کارآفرینی در دانشگاه است که باید دانشگاه‌ها را تشویق کنیم تا نوآور شوند.

طهرانچی یادآور شد: در پژوهشکده‌هایی که رشته‌های نو ایجاد کرده‌ایم مانند پژوهشکده گیاهان داروی و پژوهشکده لیزر، ۱۰۰ درصد افزایش جذب  نیرو داشته‌ایم. البته باید در این زمینه به ما اجازه‌های لازم داده شود چراکه در قوانین و مقررات حاکم، یک نگاه یکپارچه باید به همه‌چیز وجود داشته باشد.