عضو هیئت‌مدیره انجمن زنان کارآفرین خبر داد:

سهم زنان در صنعت نرم‌افزار افزایش یافت

سه مزیت آی‌تی برای اشتغال زنان

فرحناز مرادی در مورد وضعیت اشتغال زنان در بخش فناوری اطلاعات IT اظهار داشت: طی سال‌های اخیر علی‌رغم رکود و کاهش میزان اشتغال در کشور، اما افزایش اشتغال زنان در حوزه IT به ویژه بخش‌های نرم‌افزاری را شاهد بوده‌ایم. 
عضو هیئت‌مدیره انجمن زنان کارآفرین با بیان اینکه به سه دلیل سهم زنان از اشتغال در حوزه IT افزایش یافته است، افزود: افزایش فارغ‌التحصیلان، دقت زنان در موضوعات IT و قابلیت دورکاری در این حوزه سبب افزایش اشتغال زنان شده است. 
وی اظهار داشت: همچنان که هم‌اکنون از ۹ حوزه کاری انجمن زنان کارآفرین، ۲۷ درصد از اعضا در حوزه‌های مرتبط با IT فعالیت دارند. 
وی توضیح داد: در سال‌های اخیر تعداد زنان فارغ‌التحصیل در رشته‌های مرتبط با IT رشد قابل‌توجهی داشته و همین امر تعداد نیروی انسانی را افزایش داده است. 
مرادی اضافه کرد: همچنین زنان به دلیل شخصیت دقیق و پرحوصله در موضوعات نرم‌افزاری بسیاری موفق هستند و بسیار بهتر از مردان از عهده این مشاغل برمی‌آیند. 
این عضو هیئت‌مدیره انجمن زنان کارآفرین تصریح کرد: از سوی دیگر صنعت IT از جمله صنایعی است که قابلیت بسیاری برای دورکاری دارد و این شیوه نیز مورد رضایت بسیاری از زنان است. 
وی تأکید کرد: مجموعه این عوامل درنهایت منجر به افزایش اشتغال زنان در حوزه IT در سال‌های اخیر شده است.