با حضور معاون وزیر ارتباطات

همایش ملی «اینترنت اشیاء» در استان گلستان برگزار شد

همایش اینترنت اشیاء، کاربردها، فرصت‌ها و کاربردها با حضور دوائی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان گلستان برگزار شد.

امیرحسین دوائی معاون فن‌آوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ظهر امروز در همایش ملی اینترنت اشیاء اظهار داشت: اینترنت اشیا فن‌آوری مدرنی است که در آن برای هر انسان یا شی‌ء یک آدرس تعریف می‌شود و داده‌های آن از طریق شبکه‌های ارتباطاتی فرستاده می‌شود.

وی افزود: طرح اینترنت اشیا در ۳ مرحله مقدماتی، پایه و تفضیلی اجرا می‌شود و در مرحله مقدماتی نهاد بهره‌بردار مطالعه تخصصی فنی و اقتصادی انجام می‌دهد تا منفعت و چالش‌های پیشرو برای اجرای اینترنت اشیا مشخص شود.

معاون فن‌آوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تصریح کرد: در مرحله پایه راه‌حل‌های واقعی برای اجرای اینترنت اشیا (IOT) پیاده‌سازی می‌شود که نیمی از هزینه را دولت و نیمی دیگر را نهاد بهره‌بردار تأمین می‌کند.

وی افزود: در مرحله تفصیلی که اجرای IOT است دولت نیمی از هزینه تأمین نرم‌افزارها را می‌پردازد و امکانات سخت‌افزاری و نیمی از هزینه نرم‌افزارها را بر عهده دارد.

دوائی ابراز امیدواری کرد: تا ۲ سال آینده ۵ نهاد راه‌حل‌های پیاده‌سازی اینترنت اشیا را پیدا و آن را کاربردی کنند.

معاون فن‌آوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: افزایش رفاه اقتصادی و کیفیت زندگی، حفاظت از محیط‌زیست ازجمله مزایای استفاده از اینترنت اشیا است.

دوائی اظهار کرد: خودروهای هوشمند، مدیریت ترافیک، اجرای طرح‌های مراقبت و خدمات پزشکی، رصد کردن وضع سدها، جمع‌آوری اطلاعات کنتورهای آب، برق، گاز مشترکان و ارسال آن به مرکز برای بررسی مشکلات احتمالی و صدور صورتحساب ازجمله کاربردهای اینترنت اشیا است.

وی افزود: اینترنت اشیاء طرحی نو است که با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرائی می‌شود.