بازآفرینی فرآیندها و تغییر پارادایم از الزامات دولت الکترونیک است

بازآفرینی فرآیندها و تغییر پارادایم از الزامات دولت الکترونیک است

 به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهندس رضا باقری اصل ضمن بیان این مطلب اظهار داشت : تغییر پارادایم به این معنی نیست که ما صرفا خدمات را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی انجام دهیم بلکه باید در فرآیندهایمان بازآفرینی کنیم.

جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در ادامه گفت: در بحث دولت الکترونیک مشکل نرم‌افزاری نداریم بلکه مشکل فقدان پایگاه اطلاعات داده و عدم توجه به برنامه‌ریزی بر مبنای اطلاعات است. چرا که هر کدام از دستگاه‌ها به تنهایی درست کار می‌کنند اما زمانی که قرار است به همدیگر متصل شوند و اطلاعات را تشکیل دهند صحیح عمل نمی‌کنند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، تحول ساختار در لایه‌های دولت الکترونیکی با بهره‌گیری از ایجاد قابلیت همکاری و معماری سازمانی برای ارائه خدمات یکپارچه میان دستگاه‌های دولتی را از دستاوردهای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی برشمرد و همچنین افزایش چابکی و تامین اطلاعات برای استفاده مجدد از اطلاعات میان دستگاه‌های دولتی را از دیگر مزایای دولت الکترونیک عنوان کرد.

رضا باقری اصل در ادامه از شکل‌گیری ۱۲ پایگاه اطلاعاتی در کشور خبر داد و گفت: این پایگاه‌های اطلاعاتی شامل اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی، حقوقی و مکانی است که سیستم آدرس‌دهی استاندارد را تولید می‌کند.