سه دستور وزیر علوم به دانشگاه‌ها در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان
اقتصاد دانش‌بنیان؛ اقدام و عمل

سه دستور وزیر علوم به دانشگاه‌ها در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: وزیر علوم برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان دستوری را به دانشگاه‌های کشور ابلاغ کرده است.

محمود مدرس هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزیر علوم برای تحقق اقتصاددانشی دستوری را به دانشگاه‌ها ابلاغ کرده است که در این ابلاغیه ۳ موضوع مباحث نظری اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصاد آموزش عالی و نحوه تربیت نیروی انسانی برای روسای دانشگاه‌ها تشریح شده است.

وی افزود: در ابلاغیه وزیر علوم موضوع مباحث نظری اقتصاد دانش‌بنیان و تبیین این اقتصاد در کشور تأکید شده است که در این راستا دانشجویان و اساتید رشته‌های حوزه اقتصاد باید فعالیت کنند.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این ابلاغیه مربوط به اقتصاد آموزش عالی است که بر اساس آن دانشگاه‌ها باید راه‌های صرفه‌جویی هزینه‌ها را شناسایی کنند.

مدرس هاشمی گفت: همچنین در این راستا باید اقتصاد آموزش عالی به‌گونه‌ای طراحی شود که دانشگاه‌ها بتوانند بر اساس درآمدهای اختصاصی خود فعالیت کنند و وابسته به بودجه‌های دولتی نباشند.

وی عنوان کرد: موضوع سومی که در ابلاغیه وزیر علوم مطرح شده است مربوط به تربیت نیروی خلاق و کارآفرین است که برای تحقق آن باید روند فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز رشد دانشگاه‌ها تسهیل شود و توسعه یابد.