معاون وزیر کار:

دغدغه کارآفرینی در کشور وجود ندارد

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دغدغه کارآفرینی در کشور وجود ندارد، گفت: رشد اقتصادی لزوماً باعث توسعه اشتغال نمی‌شود.

عیسی منصوری پیش از ظهر امروز در همایش ملی توسعه کارآفرینی در سالن آفرینش منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اظهار کرد: کشور ما یکی از کشورهایی است که در حوزه رفتاری رفتار صدور مجوزی دارد.

وی ادامه داد: در حوزه اشتغال مشکلات فراوانی وجود دارد و در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هم همان رفتاری می‌شود که متناسب با نیازهای سال ۵۰ بوده است.

معاون وزیر کار با بیان اینکه باید قواعد را تغییر دهیم، تصریح کرد: در حال حاضر دغدغه کارآفرینی نداریم و با اصول این مسئله مهم به‌شدت فاصله‌داریم، اگر به کارآفرینی توجه شود و اقدام عملی دراین‌ارتباط صورت بگیرد کاهش فقر و توسعه اشتغال هم همراه آن خواهد آمد.

منصوری با بیان اینکه رشد اقتصادی لزوماً باعث توسعه اشتغال نمی‌شود، گفت: بیشترین عملکردها درزمینهٔ ایجاد اشتغال اعطای وام بوده که به‌هیچ‌عنوان بهره و فایده‌ای برای حل مشکل بیکاری در برنداشته است.

وی با اشاره به اینکه بیشتر این وام‌ها نیز در تهران و اطراف آن واگذار شده و بیشتر منابع مالی در تهران خرج شده است گفت: باید دیدگاه‌ها و اقدامات در حوزه اشتغال و کارآفرینی تغییر پیدا کند.