fa-IR
مرکز تحقیقاتی کارآفرینی ایران و آلمان راه‌اندازی می‌شود
در دانشگاه تهران؛

مرکز تحقیقاتی کارآفرینی ایران و آلمان راه‌اندازی می‌شود

تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه تهران و دو دانشگاه آلمانی در خصوص راه‌اندازی مرکز کارآفرینی مشترک و توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی امضا شد.

این تفاهم‌نامه میان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دانشگاه‌های برانشویگ و علوم کاربردی وستفالیا، برای راه‌اندازی مرکز تحقیقاتی کارآفرینی ایران و آلمان در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران منعقد شد.

هدف از امضای این تفاهم‌نامه، ایجاد مرکز همکاری دو دانشگاه در حوزه کارآفرینی، به‌خصوص در حوزه پژوهش‌های کارآفرینی، تبادل استاد و دانشجو، تحقیقات مشترک و در گام‌های بعدی اعطای بورسیه‌های دکتری است.

تأسیس مرکز کارآفرینی دانشگاهی مشترک زمینه استفاده از تجارب آلمان در حوزه کارآفرینی را برای دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه تهران فراهم خواهد کرد.

دانشگاه فنی برانشوایگ یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های فنی آلمان است که در سال ۲۰۱۳ برنده جایزه دانشگاه کارآفرین آلمان شده است.