نیمی از تعداد کاربران تلگرام ایرانی شدند/ لشگر ایرانی‌ها در تلگرام چهل‌وپنج میلیونی شد

نیمی از تعداد کاربران تلگرام ایرانی شدند/ لشگر ایرانی‌ها در تلگرام چهل‌وپنج میلیونی شد

در خبر آبان ماه ۱۳۹۴ بر اساس محاسبات صورت گرفته از روی سرور مرکزی تلگرام تعداد کاربران ایرانی بیست‌وسه میلیون شمارش شد؛ اما امروز بیش از چهل‌وپنج میلیون کاربر ایرانی روی تلگرام داریم!

 به گزارش خبرآنلاین، در آن خبر تأیید شد که از شصت‌ودو میلیون کاربر فعال تلگرام بیش از ۳۸ درصد مربوط به کاربران ایرانی است که با یک محاسبه سرانگشتی به رقم بیست‌وسه میلیون رسیدیم.

اما امروز با تأیید خبر افزایش تعداد کاربران فعال ماهانه تلگرام به صد میلیون از سوی مدیران تلگرام و تأیید هفته گذشته دوروف مبنی بر حضور بیست میلیون کاربر فعال ایرانی، ما را بر آن داشت تا سری به آمار رسمی بر اساس تعداد مراجعات به سرورهای تلگرام زده تا آمار جدید به دست آید که درنهایت تعجب مشاهده شد بیش از ۴۵٫۸ درصد از ترافیک کاربران تلگرام روی سرور اصلی تلگرام یعنی آی‌پی شماره 149.154.167.99 ایرانی هستند.

سرور تلگرام دات اورگ که سرور اصلی محسوب می‌شود در ایران در رده هفدهمین سایت برتر قرارگرفته که در مقایسه با رقم ۶۰۰۰ سال گذشته رتبه جدید برای خود رکوردی بی‌نظیر محسوب می‌شود.

از سوی دیگر دیده‌شده است که برخی به‌اشتباه سرور Telegram.me را سرور اصلی تلگرام فرض کرده و تعداد کاربران ایرانی را بیش از ۶۰ الی هفتاد میلیون عنوان کرده‌اند که این رقم کاملاً اشتباه است چراکه اگر فرض آن‌ها پذیرفته شود به دلیل اینکه ۸۱٫۱ درصد از ترافیک آن مربوط به ایرانی‌هاست، بنابراین باید امروز بیش از هشتادویک میلیون از صد میلیون کاربر تلگرام، ایرانی باشند! و با توجه به جمعیت کل کشور (با همه موبایل به دستان و نوزادان و ...) این رقم غیرمنطقی است.

گفتنی است سرور telegram.me مربوط به ترافیک کانال‌های تلگرام است که از ژوئن سال گذشته فعال‌شده که کاربران ایرانی ۸۱ درصد از ترافیک کانال‌ها را در اختیار خود دارد و در الکسا نیز شانزده ایران است.{و نه ترافیک کل اپلیکیشن تلگرام}

از سوی دیگر سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا دوروف مدیر تلگرام تعداد کاربران ایرانی را بیست میلیون اعلام کرده و رقم واقعی آن را نمی‌گوید؟ در پاسخ باید گفت یا رقم صد میلیون کاربر ماهانه وی اشتباه است یا وی به دلایل تجاری از گفتن رقم واقعی کاربران ایرانی طفره می‌رود